Over Karin

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Karin Raaphorst. Ik ben 55 jaar. Ik ben gehuwd, moeder van twee volwassen zoons en oma van onze kleinzoon. Ik leef en werk vanuit een christelijke grondslag. Daarmee bedoel ik dat zorg en respect voor de mens, in al zijn/haar diversiteit, bij mij centraal staat.


Scholing

In 1989 heb ik de opleiding tot ziekenverzorgende voltooid en in 2010 heb ik het diploma van doktersassistente behaald.

Van 2011 tot 2016 heb ik de 4-jarige studie Psychosociaal Werk gevolgd aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO (https://www.spso.nl). Voor mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van psychosociale factoren en psychosociale therapie op het ontstaan en de behandeling van kanker.

In aansluiting hierop heb ik als kopstudie de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd bij de NCOI (https://www.ncoi.nl/opleidingen/Maatschappelijk-Werk-en-Dienstverlening.html). Voor mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de psychosociale begeleiding van de kankerpatiënten in het LUMC en de rol van het medisch maatschappelijk werk hierin.

In 2015 heb ik het certificaat PPEP4All-trainer behaald bij Boerhaave Nascholing (https://www.boerhaavenascholing.nl). Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (https://www.ppep4all.nl) is een evidence-based methode waarbij patiënten en hun partners/mantelzorgers kunnen deelnemen aan groepscursussen. Het PPEP4All vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd is voor de psychische en sociale invloed van de ziekte op het dagelijkse leven. Kijk voor meer informatie op de pagina Werkwijze.

Daarnaast ben ik EMDR-therapeut en lid van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland (http://emdr-therapeuten.nl). Ik heb daarvoor een EMDR-opleiding gevolgd bij Bijscholing instituut voor Therapeuten (https://www.bivt.nl/bijscholingen/psychosociaal/emdr). Eye Movement Desensitization and Reprocessing is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Kijk voor meer informatie op de pagina Werkwijze.

Ik maak gebruik van de Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -therapie (IoPT) van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert. Zijn boeken zijn naar het Nederlands vertaald door Margriet Wentink en Wim Wassink van opleidingsinstituut Interakt. Zij hebben zich de werkwijze eigen gemaakt waarna ze vanuit hun eigen visie de methode van de Interactieve zelf-resonantie hebben ontwikkeld. Dit houdt in dat de cliënt zijn/haar verlangen naar verandering formuleert in de vorm van een enkele zin. De cliënt kan, door de afzonderlijke woorden op te stellen, gaan ervaren welk overlevingsgedrag hij/zij onbewust toepast om (vroegkinderlijk ontstane) traumagevoelens te maskeren. Kijk voor meer informatie op de pagina Werkwijze.

Binnen mijn beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (https://www.lvpw.nl) maak ik deel uit van de Commissie Cliënt Contact. Deze werkgroep is bezig om het belang van psychosociale begeleiding onder de aandacht brengen van patiëntenverenigingen. Hierdoor ontstond er een samenwerking met de Alvleeskliervereniging Nederland (https://www.alvleeskliervereniging.nl) en Crohn & Colitis NL (https://www.crohn-colitis.nl). Ik volg jaarlijks de bijscholing die vanuit deze samenwerkingen wordt georganiseerd. Kijk voor informatie op de pagina Werkwijze. Daar vindt u ook de folders.

Logo van AVKV

Bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (https://www.lvak.nl) volg ik jaarlijks bijscholing om op de juiste manier verantwoording te kunnen nemen voor de veiligheid van zowel de patiënten die ik zie in het ziekenhuis als voor de cliënten en hun (ex-)partner/kinderen die ik begeleid in mijn eigen praktijk.

Werk

Van 1985 tot 2016 heb ik als ziekenverzorgende gewerkt in verzorgings- en verpleeghuizen en als doktersassistente in een huisartsenpraktijk en in poliklinieken van ziekenhuizen.

Momenteel werk ik als psychosociaal therapeut in mijn eigen praktijk. Kijk voor de methoden die ik gebruik op de pagina Werkwijze. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (https://www.lvpw.nl).

Indien u een klacht mocht hebben over de wijze waarop ik u bejegen of behandel en wij er samen niet uitkomen, dan kunt een beroep doen op het klachtenreglement van mijn beroepsvereniging. Het klachtenreglement is te vinden via https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/. Als u dat wenst kunt het klachtenreglement op papier ontvangen.

Het werken vanuit mijn eigen praktijk doe ik als registertherapeut. Dat betekent dat ik niet alleen gecertificeerd ben door de LVPW maar ook geregistreerd sta bij het Register Bureau Complementaire Zorg (https://www.rbcz.nu). Hierdoor worden mijn consulten door de meeste zorgverzekeraars (grotendeels) vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Op de pagina Tarieven vindt u een link naar informatie over deze vergoedingen.
Verder sta ik ook ingeschreven in het register van het Tuchtrecht Complementaire Zorg (https://www.tcz.nu) en val ik onder de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. U kunt de folder downloaden via https://www.scag.nl/media/1085/cliëntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf.

Naast het werk in mijn eigen praktijk, werk ik als medisch maatschappelijk werker in het Spijkenisse Medisch Centrum (https://www.spijkenissemc.nl). Dit doe ik op de poli Geriatrie (Ouderengeneeskunde). Ik ondersteun de geriaters bij het stellen van diagnoses en het doorverwijzen naar zorgverlenende instanties. In het ziekenhuis heb ik ook de functie van aandachtsvelder Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat medewerkers mij kunnen raadplegen wanneer zij vermoeden dat een patiënt en/of de partner/kinderen van een patiënt te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Onder huiselijk geweld en kindermishandeling valt fysiek geweld, psychisch geweld, (emotionele) verwaarlozing en uitbuiting. Ook wanneer een kind “alleen” getuige is van huiselijk geweld, is er sprake van kindermishandeling.

Ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67846041. Om identiteitsfraude te voorkomen staan mijn BTW nummer en mijn AGB codes niet op deze website vermeld. U kunt deze nummers bij mij opvragen.