Over Karin

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Karin Raaphorst. Ik ben 58 jaar. Ik ben gehuwd, moeder van twee zoons en oma van 2 kleinzoons. Ik leef en werk vanuit een christelijke/katholieke grondslag waarbij zorg en respect voor de mens, in al zijn/haar diversiteit, bij mij centraal staat. Ik zing in een koor, ben graag aan het lezen en legpuzzels aan het maken, en uitgaan is voor mij een feestje.

Scholing

In 1989 heb ik de opleiding tot ziekenverzorgende voltooid en in 2010 heb ik het diploma van doktersassistente behaald.

Van 2011 tot 2016 heb ik de 4-jarige studie Psychosociaal Werk gevolgd aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO (https://www.spso.nl). Voor mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van psychosociale factoren en psychosociale therapie op het ontstaan en de behandeling van kanker.

In aansluiting hierop heb ik als kopstudie de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd bij de NCOI (https://www.ncoi.nl/opleidingen/Maatschappelijk-Werk-en-Dienstverlening.html). Voor mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de psychosociale begeleiding van de kankerpatiënten in het LUMC.

In 2015 heb ik het certificaat PPEP4All-trainer behaald bij Boerhaave Nascholing (https://www.boerhaavenascholing.nl). Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (https://www.ppep4all.nl) is een evidence-based methode waarbij patiënten en hun partners/mantelzorgers kunnen deelnemen aan groepscursussen. Zie ook de pagina Werkwijze).

Vervolgens heb ik een EMDR-opleiding gevolgd bij Bijscholing instituut voor Therapeuten (https://www.bivt.nl/bijscholingen/psychosociaal/emdr).en ben ik lid van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland (http://emdr-therapeuten.nl). Trauma kan met EMDR zeer goed behandeld worden. Zie ook de pagina Werkwijze.

In 2023 heb ik mij bij de BivT ook gespecialiseerd in EFT (Emotional Freedom Techniques) zodat ik u kan leren hoe u uw stress kunt verminderen door op meridiaanpunten op uw lichaam te tikken. Zie ook de pagina Werkwijze.

Ik maak gebruik van de Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -therapie (IoPT) van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert. Margriet Wentink en Wim Wassink van opleidingsinstituut Interakt hebben zich de werkwijze eigen gemaakt waarna ze vanuit hun eigen visie de methode van de Interactieve zelf-resonantie hebben ontwikkeld. Dit houdt in dat de cliënt door zijn/haar verlangen naar verandering te formuleren, kan gaan ervaren welk overlevingsgedrag hij/zij onbewust toepast om (vroegkinderlijk ontstane) traumagevoelens uit de weg te gaan. Zie ook de pagina Werkwijze.

Ik maak deel uit van het Team Begeleiding bij Chronische Ziekte. Dit is een therapeutengroep die in samenwerking met de Alvleeskliervereniging Nederland (https://www.alvleeskliervereniging.nl) en Crohn & Colitis NL (https://crohn-colitis.nl) ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van (chronisch) ziekzijn zoals bij acute alvleesklierontsteking, chronische alvleesklierontsteking, alvleesklierkanker, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. U kunt hier de folders downloaden: folder LVPW – AVKV / folder LVPW – Crohn & Colitis NL 

Logo van AVKV

Werk

Van 1985 tot 2016 heb ik als ziekenverzorgende gewerkt in verzorgings- en verpleeghuizen en als doktersassistente in een huisartsenpraktijk en in poliklinieken van ziekenhuizen. Daarna heb ik als medisch maatschappelijk werker gewerkt op de poli Geriatrie (Ouderengeneeskunde) van een ziekenhuis, en was ik aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Momenteel werk ik als psychosociaal therapeut in mijn eigen praktijk. Kijk voor de methoden die ik gebruik op de pagina Werkwijze. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (https://www.lvpw.nl).

Het werken vanuit mijn eigen praktijk doe ik als registertherapeut. Dat betekent dat ik niet alleen gecertificeerd ben door de LVPW maar ook geregistreerd sta bij het Register Bureau Complementaire Zorg (https://www.rbcz.nu). Hierdoor worden mijn consulten door de meeste zorgverzekeraars (grotendeels) vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Op de pagina Tarieven vindt u een link naar informatie over deze vergoedingen.
Verder sta ik ook ingeschreven in het register van het Tuchtrecht Complementaire Zorg (https://www.tcz.nu) en val ik onder de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. U kunt de folder downloaden via https://www.scag.nl/media/1085/cliëntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf.

Indien u een klacht mocht hebben over de wijze waarop ik u bejegen of behandel en wij er samen niet uitkomen, dan kunt een beroep doen op het klachtenreglement van mijn beroepsvereniging. Het klachtenreglement is te vinden via https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/. Als u dat wenst kunt het klachtenreglement op papier ontvangen.

Ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67846041. Om identiteitsfraude te voorkomen staan mijn BTW nummer en mijn AGB codes niet op deze website vermeld. U kunt deze nummers bij mij opvragen.