Tarieven

Mocht u niet de juiste aanvullende verzekering hebben (zie de link hieronder) en/of financieel niet in staat zijn om het (resterende) bedrag te betalen, neemt u dan gerust contact op zodat we samen kunnen kijken wat haalbaar is.

Een consult zonder EMDR (1 uur):

Tijdens kantooruren: 75 euro
Buiten kantooruren: 85 euro

Een consult met EMDR (0,5 – 1,5 uur):

Tijdens kantooruren: starttarief 25 euro en per (gedeelte van) kwartier 15 euro
Buiten kantooruren: starttarief 35 euro en per (gedeelte van) kwartier 15 euro

Een opstelling met behulp van representanten uit mijn eigen netwerk (1,5 uur)

Tijdens kantooruren: 120 euro
Buiten kantooruren: 135 euro

De genoemde bedragen zijn vrij van BTW.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden bovengenoemde consulten (gedeeltelijk). Dit doen zij vanuit de aanvullende verzekeringspakketten en meestal op basis van alternatieve geneeswijzen of complementaire zorg. Via de link   https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/ kunt u kijken of uw zorgverzekeraar mijn consulten (gedeeltelijk) vergoedt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of dit inderdaad het geval is. U kunt bij mij opvragen om welke behandelcode het gaat.

Na het consult ontvangt u de factuur via e-mail indien u daar toestemming voor heeft gegeven, met het verzoek om het bedrag binnen 14 dagen over te maken. Indien u geen toestemming heeft gegeven om te mailen, zal ik de factuur per post sturen of persoonlijk aan u overhandigen.

Indien u dat wenst, kunt u het consult contant betalen. Op de factuur zal dan vermeld worden dat deze reeds is voldaan. 

Indien u een afspraak korter dan 24 uur voorafgaande aan het consult annuleert, breng ik 40 euro no-show in rekening. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

——————————————————————————————————————–

Voor de PPEP4All-cursus geldt het volgende:

PPEP4All-cursus (8 groepslessen van 1,5 uur inclusief werkboek)

Tijdens kantooruren: 210 euro (in totaal)
Buiten kantooruren: 250 euro (in totaal)

Deze bedragen zijn vrij van BTW.

De kosten van de groepsbijeenkomsten worden, met uitzondering van zorgverzekeraar VGZ, niet vergoed door de zorgverzekeraars. Zodra zich voldoende geïnteresseerden hebben aangemeld, zal ik inventariseren op welk moment van de week de meeste van de geïnteresseerden kunnen deelnemen. De aanmeldingen die hierna open blijven staan, zal ik proberen te combineren met aanmeldingen die naderhand nog binnenkomen. Na inschrijving is het mogelijk om tot vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos te annuleren. Indien u zich korter dan vier weken voor aanvang van de cursus afmeldt, zal ik de helft van de cursuskosten in rekening brengen. Echter, indien u korter dan twee weken voor aanvang annuleert, bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur voor de helft van het cursusbedrag. Halverwege de cursus ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag. Mocht u een keer niet kunnen deelnemen, dan krijgt u de gelegenheid om die les in te halen bij een andere deelnemersgroep of de les individueel te volgen tegen het tarief van een persoonlijk consult (dit bedrag wordt door de meeste zorgverzekeraars wél (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering). Mochten er zoveel annuleringen zijn dat er minder dan vier aanmeldingen voor een geplande cursus overblijven, dan behoud ik mij het recht voor om de cursus uit te stellen tot een moment dat er wel minimaal vier personen aan de cursus gaan deelnemen.