Tarieven

Een consult duurt 1 uur en kost 75 euro. Wanneer het consult langer duurt omdat er meer tijd nodig is voor uw proces (zoals bij EMDR) dan breng ik voor iedere volgende 10 minuten 10 euro in rekening.

Wanneer u niet naar de praktijk kunt komen en een huisbezoek wenst, vraag ik een nog af te spreken extra vergoeding en daarnaast een kilometervergoeding van 0,21 euro.

De consulten zijn vrij van BTW.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk. Dit doen zij vanuit de aanvullende verzekeringspakketten en meestal op basis van alternatieve geneeswijzen of complementaire zorg. Via de link  https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/ kunt u kijken of uw zorgverzekeraar de consulten (gedeeltelijk) vergoedt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of dit inderdaad het geval is. Vermeld dan dat het gaat om consulten met behandelcode 24504.

Na het consult ontvangt u de factuur via e-mail indien u daar toestemming voor heeft gegeven, met het verzoek om het bedrag binnen 14 dagen over te maken. Indien u geen toestemming heeft gegeven om te mailen, zal ik de factuur per post sturen of persoonlijk aan u overhandigen.

Indien u dat wenst, kunt u het consult contant betalen. Op de factuur zal dan vermeld worden dat deze reeds is voldaan. 

Indien u een afspraak korter dan 24 uur voorafgaande aan het consult annuleert, breng ik 40 euro no-show in rekening. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

——————————————————————————————————————–

Voor de PPEP4All-cursus (zie pagina Werkwijze) geldt het volgende:

PPEP4All-cursus (8 groepslessen van 1,5 uur inclusief werkboek): 240 euro (in totaal). Dit bedrag is vrij van BTW.

De kosten van de groepsbijeenkomsten worden, met uitzondering van zorgverzekeraar VGZ, niet vergoed door de zorgverzekeraars. Zodra zich voldoende geïnteresseerden hebben aangemeld, zal ik inventariseren op welk moment van de week de meeste van de geïnteresseerden kunnen deelnemen. De aanmeldingen die hierna open blijven staan, zal ik proberen te combineren met aanmeldingen die naderhand nog binnenkomen. Na inschrijving is het mogelijk om tot vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos te annuleren. Indien u zich korter dan vier weken voor aanvang van de cursus afmeldt, zal ik de helft van de cursuskosten in rekening brengen. Echter, indien u korter dan twee weken voor aanvang annuleert, bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur voor de helft van het cursusbedrag. Halverwege de cursus ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag. Mocht u een keer niet kunnen deelnemen, dan krijgt u de gelegenheid om die les in te halen bij een andere deelnemersgroep of de les individueel te volgen tegen het tarief van een persoonlijk consult (dit bedrag wordt door de meeste zorgverzekeraars wél (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering). Mochten er zoveel annuleringen zijn dat er minder dan vier aanmeldingen voor een geplande cursus overblijven, dan behoud ik mij het recht voor om de cursus uit te stellen tot een moment dat er wel minimaal vier personen aan de cursus gaan deelnemen.