Werkwijze

De psychosociale therapie is een ontdekkingsreis waarbij ik u begeleid bij het leggen van stukjes van uw levenspuzzel.

Als u dat wenst kan er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek duurt een half uur en is gratis en vrijblijvend.

Als u besluit om door mij behandeld te willen worden, zal ik u een intakeformulier sturen waarop u, naast uw gegevens, ook aan kunt geven welke klachten en welke hulpvraag u heeft. Daarnaast ontvangt u een behandelingsovereenkomst met daarin  mijn privacy-statement en de kosten van de consulten.

In het eerste consult zullen we het door u ingevulde intakeformulier bespreken en samen vaststellen welk(e) doel(en) u wilt bereiken. Tijdens de verdere consulten zal regelmatig besproken worden of de werkwijze nog steeds bij u en bij uw doel(en) past.

Naast persoonlijke consulten geef ik consulten ook via de telefoon en internet. Het is echter wel wenselijk dat ik u daarnaast spreek tijdens persoonlijke ontmoetingen. Indien u niet in staat bent om naar mij toe te komen, kan ik op huisbezoek komen.

Mijn werkwijze bestaat uit counseling
(verdiepende gesprekken over de invloed van uw gedachten, gevoelens en gedrag op uw dagelijks leven), systemisch werken en indien nodig en gewenst EMDR (zie verderop deze pagina).

Tijdens het systemisch werken onderzoek ik samen met u op welke manier u staande probeert te blijven binnen de groepen, oftewel de systemen waartoe u behoort (het gezin, de familie, de buurt, de werkkring, de kerk enz.). Deze systemen beïnvloeden niet alleen úw gedachten en gedrag maar beïnvloeden elkaar ook onderling en worden daarnaast beïnvloed door andere systemen. Samen met u onderzoek ik hoe u een leven zou kunnen leiden waarin uw eigen verlangen en uw eigen autonomie meer voorop komen te staan.

Raderen

Eén van de systemische methoden die ik gebruik is gebaseerd op de IoPT, de Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -therapie van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert. Zijn boeken zijn naar het Nederlands vertaald door Margriet Wentink en Wim Wassink van opleidingsinstituut Interakt in Tiel. Zij hebben zich de werkwijze eigen gemaakt waarna ze vanuit hun eigen visie de methode van de Interactieve zelf-resonantie hebben ontwikkeld.
Interactieve zelf-resonantie houdt in dat de cliënt zijn/haar verlangen naar verandering formuleert in de vorm van een zin. De cliënt kan vervolgens de afzonderlijke woorden opstellen tijdens een individuele opstelling waarbij de therapeut resoneert met een gekozen woord en de cliënt vervolgens met dit woord, en daardoor met zichzelf, in gesprek gaat. Zo kan de cliënt gaan ervaren welk overlevingsgedrag hij/zij onbewust toepast om (vroegkinderlijk ontstane) traumagevoelens te maskeren (https://www.interaktiel.nl/persoonlijke-ontwikkeling/de-zin-van-het-verlangen/). Ook is het mogelijk om de afzonderlijke woorden op te stellen in een groepsopstelling met resonantiepersonen en met deze woorden, en daardoor met zichzelf, in gesprek te gaan. Het proces van de Interactieve zelf-resonantie maakt de weg vrij voor de drie O’s: Ontwikkelen (van het gezonde deel), Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). De cliënt vindt antwoord op vragen en ervaart nieuwe mogelijkheden in zichzelf om zijn/haar verlangens te realiseren. Deze methode pas ik toe tijdens individuele (één-op-één) opstellingen en tijdens opstellingen waarbij ik hulp krijg van enkele vrijwilligers die zich beschikbaar stellen als resonantiepersonen. Tijdens de opstelling krijgt de cliënt snelle en waardevolle informatie over de invloed van zijn (familie)systeem op zijn/haar welzijn en gezondheid. Daardoor is deze methode ook geschikt voor chronische patiënten en patiënten die kanker hebben (gehad) en die willen onderzoeken op welke manier de relatie met hun familie invloed kan hebben op het proces van de ziekte. De methode kan een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere behandeling.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor de behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën of slaapstoornissen, kunnen met deze methodiek zeer effectief behandeld worden in relatief weinig sessies. Tijdens een EMDR-sessie zal ik u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal u vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met sets van afleidende stimuli. Daarbij hoort u afwisselend: links en rechts tonen via de koptelefoon, ziet u een gekleurd licht heen en weer gaan op de lichtbalk, en voelt u de pulsators trillen die u in uw handen vasthoudt. Doorgaans komt er een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en soms ook lichamelijke sensaties op gang. Na elke set vraag ik u welk beeld of gedachte bij u opkomt waarna ik u vraag om u daarop te concentreren, waarna er een nieuwe set volgt. Meer informatie over EMDR kunt u onder andere vinden via (https://www.emdr.nl/wat-is-emdr).
Omdat het belangrijk is dat een sessie pas wordt beëindigd wanneer er stressreductie is bereikt, is van tevoren niet te voorspellen hoelang een sessie duurt. Daarom hanteer ik een starttarief en een tarief per kwartier. Zie hiervoor de pagina Tarieven. En omdat het belangrijk is dat het EMDR traject op de juiste manier verloopt, worden er vóór aanvang van de behandeling 3 afspraken ingepland.

Ik bied alvleesklierpatiënten en hun naasten begeleiding bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven. Ik maak daartoe deel uit van een therapeutengroep die in samenwerking met de Alvleeskliervereniging Nederland ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van acute alvleesklierontsteking, chronische alvleesklierontsteking en alvleesklierkanker (https://www.alvleeskliervereniging.nl). U kunt hier de folder downloaden: folder LVPW – AVKV
Sinds 2019 maak ik ook deel uit van een therapeutengroep die jaarlijks in samenwerking met Crohn & Colitis NL wordt bijgeschoold op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van Inflammatory Bowel Disease (https://www.crohn-colitis.nl).U kunt hier de folder downloaden: folder LVPW – Crohn & Colitis NL 

Als gecertificeerd PPEP4All-trainer geef ik groepscursussen aan (chronische) patiënten en hun partners/mantelzorgers. Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (https://www.ppep4all.nl) is geschikt voor zowel patiënten met bijvoorbeeld Parkinson, fibromyalgie, COPD, diabetes en/of hart- en vaatziekte, als voor patiënten met kanker die behandeld worden of al behandeld zijn. De cursus vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd is voor de psychische en sociale invloed van de ziekte op het dagelijkse leven. De cursus biedt informatie en handvatten waardoor zowel de patiënten als de partners/ mantelzorgers de juiste balans kunnen vinden tussen wat de ziekte van hen als persoon vraagt en hoe zij hun leven willen leiden. Het programma omvat acht bijeenkomsten van elk anderhalf uur, die meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaatsvinden. Patiënten en partners/mantelzorgers nemen ieder deel aan een eigen patiëntengroep of partnergroep zodat een ieder het PPEP4ALL doorloopt vanuit zijn/haar eigen perspectief. Het is ook mogelijk om aan een patiëntengroep deel te nemen zonder dat een partner/mantelzorger deelneemt aan de partnergroep, en andersom. De groepen bestaan uit ongeveer 6 deelnemers. In beide groepen komen, op sessie 5 na, dezelfde thema’s aan bod:

Door de informatie die de cursisten krijgen en door het maken van de opdrachten in een werkboek, leren zij efficiënt om te gaan met de stress die veroorzaakt wordt door de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte.
Als u liever individueel wilt onderzoeken hoe u uw leven ondanks de ziekte (van uw partner/familielid) positief kunt invullen, dan kan dat ook tijdens persoonlijke consulten.

Als professional moet ik bij signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, werken volgens de Wet Meldcode. De Meldcode geeft richtlijnen volgens welke de signalen onderzocht en met de cliënt besproken dienen te worden. Dit met als doel om, waar nodig samen met Veilig Thuis, te zorgen voor de veiligheid van de cliënt en/of de naaste(n) van de cliënt. Informatie over de Wet Meldcode vindt u via (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode).