Werkwijze

De psychosociale therapie is een ontdekkingsreis waarbij ik u begeleid bij het leggen van stukjes van uw levenspuzzel.

Als u dat wenst kan er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek duurt een half uur en is gratis.

Als u besluit om door mij behandeld te willen worden, zal ik u een intakeformulier sturen waarop u, naast uw gegevens, ook aan kunt geven welke klachten en welke hulpvraag u heeft. Daarnaast ontvangt u een behandelingsovereenkomst met daarin  mijn privacy-statement en de kosten van de consulten.

In het eerste consult zullen we het door u ingevulde intakeformulier bespreken en samen vaststellen welk(e) doel(en) u wilt bereiken. Tijdens de verdere consulten zal regelmatig besproken worden of de werkwijze nog steeds bij u en bij uw doel(en) past.

Naast persoonlijke consulten geef ik consulten ook via de telefoon en internet. Het is echter wel wenselijk dat ik u daarnaast spreek tijdens persoonlijke ontmoetingen. Indien u niet in staat bent om naar mij toe te komen, kunnen we bespreken of ik bij u op huisbezoek kan komen.

Mijn werkwijze bestaat uit counseling
(verdiepende gesprekken) systemisch werken,  EMDR en EFT (zie verderop deze pagina). Deze methoden gebruik ik zowel bij cliënten die vanwege psychische of sociale problemen hulp zoeken, als bij patiënten die een chronische ziekte of kanker hebben en daardoor psychische of sociale problemen ervaren.

Tijdens het systemisch werken onderzoek ik samen met u op welke manier u staande probeert te blijven binnen de groepen, oftewel de systemen waartoe u behoort (het gezin, de familie, de buurt, de werkkring, de kerk enz.). Deze systemen beïnvloeden niet alleen úw gedachten en gedrag maar beïnvloeden elkaar ook onderling. Samen met u onderzoek ik hoe u een leven zou kunnen leiden waarin uw eigen verlangen en uw eigen autonomie meer voorop komen te staan.

Raderen

Eén van de systemische methoden die ik gebruik is gebaseerd op de Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -therapie (IoPT) van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert. Margriet Wentink en Wim Wassink van opleidingsinstituut Interakt hebben zich de werkwijze eigen gemaakt waarna de methode van de Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) hebben ontwikkeld waarbij de cliënt door middel van een opstelling kan ontdekken wat hij/zij kan doen om verlangens alsnog te vervullen. Klik voor meer informatie op het tabblad onderaan deze pagina.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor de behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis) en angststoornissen/fobieën. Patiënten die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbelevingen, paniekstoornissen, fobieën, depressiviteit en/of slaapstoornissen, kunnen met deze methodiek zeer effectief behandeld worden in relatief weinig sessies. Klik voor meer informatie op het tabblad onderaan deze pagina.

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een methode waarbij ik u leer hoe u stress kunt verminderen door op meridiaanpunten op uw lichaam te tikken terwijl u een zin uitspreekt die bij momenten in uw dagelijks leven past waarbij u steeds weer spanning voelt. U zult daardoor rustiger gaan reageren in situaties waarin u voorheen boosheid, angst, verdriet of schaamte voelde.

Als gecertificeerd PPEP4All-trainer geef ik groepscursussen aan patiënten en hun partners/mantelzorgers. Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (https://www.ppep4all.nl) is geschikt voor zowel patiënten als partners/mantelzorgers bij onder andere Parkinson, fibromyalgie, COPD, diabetes en/of hart- en vaatziekte, als voor patiënten met kanker die behandeld worden of al behandeld zijn. De cursus vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd is voor de psychische en sociale invloed van de ziekte op het dagelijkse leven. De cursus biedt informatie en handvatten waardoor zowel de patiënten als de partners/ mantelzorgers de juiste balans kunnen vinden tussen wat de ziekte van hun als persoon vraagt en hoe zij hun leven willen leiden. Klik voor meer informatie op het tabblad onderaan deze pagina.

Interactieve zelf-resonantie houdt in dat de cliënt zijn/haar verlangen naar verandering formuleert in de vorm van een zin. De cliënt kan vervolgens de afzonderlijke woorden opstellen tijdens een individuele opstelling waarbij de therapeut resoneert met een gekozen woord en de cliënt vervolgens met dit woord, en daardoor met zichzelf, in gesprek gaat. Zo kan de cliënt gaan ervaren welk overlevingsgedrag hij/zij onbewust toepast om (vroegkinderlijk ontstane) traumagevoelens te maskeren (https://www.interaktiel.nl/persoonlijke-ontwikkeling/de-zin-van-het-verlangen/). Ook is het mogelijk om de afzonderlijke woorden op te stellen in een groepsopstelling met resonantiepersonen en met deze woorden, en daardoor met zichzelf, in gesprek te gaan. Het proces van de Interactieve zelf-resonantie maakt de weg vrij voor de drie O’s: Ontwikkelen (van het gezonde deel), Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). De cliënt vindt antwoord op vragen en ervaart nieuwe mogelijkheden in zichzelf om zijn/haar verlangens te realiseren. Deze methode pas ik toe tijdens individuele (één-op-één) opstellingen en tijdens opstellingen waarbij ik hulp krijg van enkele vrijwilligers die zich beschikbaar stellen als resonantiepersonen. Tijdens de opstelling krijgt de cliënt snelle en waardevolle informatie over de invloed van zijn (familie)systeem op zijn/haar welzijn en gezondheid. Daardoor is deze methode ook geschikt voor chronische patiënten en patiënten die kanker hebben (gehad) en die willen onderzoeken op welke manier de relatie met hun familie invloed kan hebben op het proces van de ziekte. De methode kan een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere behandeling.

Tijdens een EMDR-sessie zal ik u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal u vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met sets van afleidende stimuli. Daarbij hoort u afwisselend: links en rechts tonen via de koptelefoon, ziet u een gekleurd licht heen en weer gaan op de lichtbalk, of voelt u de pulsators trillen die u in uw handen vasthoudt. Doorgaans komt er een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en soms ook lichamelijke sensaties op gang. Na elke set vraag ik u welk beeld of gedachte bij u opkomt waarna ik u vraag om u daarop te concentreren, waarna er een nieuwe set volgt. Omdat het belangrijk is dat een sessie pas wordt beëindigd wanneer er stressreductie is bereikt, is van tevoren niet te voorspellen hoelang een sessie duurt. En omdat het belangrijk is dat het EMDR traject op de juiste manier verloopt, worden er vóór aanvang van de behandeling 3 afspraken ingepland. Meer informatie over EMDR kunt u onder andere vinden via (https://www.emdr.nl/wat-is-emdr).

Het programma omvat acht bijeenkomsten van elk anderhalf uur, die meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaatsvinden. Patiënten en partners/mantelzorgers nemen ieder deel aan een eigen patiëntengroep of partnergroep zodat een ieder het PPEP4ALL doorloopt vanuit zijn/haar eigen perspectief. Het is ook mogelijk om aan een patiëntengroep deel te nemen zonder dat een partner/mantelzorger deelneemt aan de partnergroep, en andersom. De groepen bestaan uit ongeveer 6 deelnemers. In beide groepen komen, op sessie 5 na, dezelfde thema’s aan bod:

Door de informatie die de cursisten krijgen en door het maken van de opdrachten in een werkboek, leren zij efficiënt om te gaan met de stress die veroorzaakt wordt door de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte. Lees meer via https://ppep4all.nl. Als u liever individueel wilt onderzoeken hoe u uw leven ondanks de ziekte (van uw partner/familielid) positief kunt invullen, dan kan dat ook tijdens persoonlijke consulten.